Company

Firma

Human Device Sp. z o.o. jest firmą świadczącą usługi wytwarzania i testowania oprogramowania. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania. Nasz personel posiada doświadczenie w zakresie analizy wymagań, prototypowania, programowania oraz walidacji oprogramowania. Usługi wykonujemy za pomocą własnego personelu – nie wspieramy się outsourcingiem. Wyznajemy zasadę, iż bazowanie na własnych zasobach ludzkich pozwala nam utrzymać wysoki poziom umiejętności i wiedzy personelu jak również upraszcza procedury zachowania bezpieczeństwa informacji.

Cieszymy się, mogąc zaoferować nasze usługi każdemu, kto potrzebuje dedykowanych rozwiązań IT oraz rzetelnej kontroli jakości oprogramowania. Specjalizujemy się w budowie portali web, tworzeniu aplikacji mobilnych, integracji systemów, wykonywaniu pomiarów jakości oprogramowania oraz testach gier.

Naszym celem w jest dostarczenie klientom wysokiej jakości, rzetelnych i dostępnych cenowo usług wytwarzania i testowania oprogramowania. Wiemy, iż tworzenie i testowanie oprogramowania szczególnie dla platform mobilnych nie może być wykonywane w oderwaniu od urządzeń, z których korzystają użytkownicy końcowi. Stąd wszystkie testy wykonywane przez naszą firmę realizowane są na rzeczywistych urządzeniach. Stale uzupełniamy naszą bazę urządzeń o najnowsze modele.

Projektami zarządzamy we własnym systemie Project.coop. System ten pozwala nam efektywnie organizować wszystkie aktywności związane z komunikacją z naszymi klientami. System Project.coop jest również dostępny dla zewnętrznych użytkowników.

Celem naszej firmy jest dostarczenie klientom najlepszych usług wytwarzania i pomiaru jakości oprogramowania.