Company

Kontakt

Human Device Sp. z o.o.
ul. Mikołowska 117
51-515 Wrocław, Polska

Sprzedaż: (+48) 603 040 604
Serwis: (+48) 690 686 404
E-mail: hd@human-device.com

NIP: PL8952014953
REGON: 021931245
KRS: 0000428883

Kod SWIFT banku: WBKPPLPP
Rachunek bankowy: PL2310239800000000119617531

Human Device Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mikołowska 117, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000428883, NIP 895-20-14-953, REGON 021931245. Kapitał zakładowy 100.000 zł w całości opłacony.