Company

Usługi

Rozwiązania web

Nasza firma specjalizuje się w budowie rozwiązań informatycznych o dużej złożoności. W zależności od potrzeb wdrażamy kastomizowane produkty lub dedykowane systemy na bazie własnych bibliotek. W procesie rozwoju oprogramowania stosujemy sprawdzone rozwiązania takie jak prototypowanie, analiza wymagań, tworzenie przypadków użycia i modelowanie danych. Tworzymy oprogramowanie w cyklach przy wsparciu wewnętrznego zespołu zapewnienia jakości. Oferujemy wsparcie dla naszych klientów w zakresie testów akceptacyjnych, migracji danych, utrzymania oprogramowania oraz usług aktualizacji. Naszym celem jest tworzenie użytecznych i łatwych w utrzymaniu rozwiązań IT.

Technologie web: Java EE, PHP ZEND, PHP YII, .NET C#
Bazy danych: MySQL, MSSQL, Postgres, Oracle
Transfery pieniężne: obciążanie kart kredytowych, transfery bankowe, obsługa zewnętrznych providerów płatności, usługi typu premium
Integracja z ERP: SAP, 1C Trade Management

Aplikacje mobilne

Tworzymy, wdrażamy i utrzymujemy aplikacje mobilne dla systemów Android, iOS, Windows Phone oraz urządzeń typu smart glasses i urządzeń przemysłowych. Używany technologii natywnych jak również frameworków typu "gap". Proces programowania i testów wykonywany jest na rzeczywistych urządzeń mobilnych. Specjalizujemy się w produkcji aplikacji współpracujących ze złożonymi interfejsami, z dwukierunkową wymianą danych oraz możliwościami pracy off-line. Wyposażamy nasze aplikacje w funkcje finansowe jak obsługa kart kredytowych lub przelewów bankowych. Nasi programiści mogą dostarczyć szeroką gamę aplikacji jak frontendy mobilne, aplikacje 3D / wirtualna rzeczywistość, narzędzia analizy obrazów, rozwiązania eCommerce, gry mobilne i wiele innych.

Technologie mobilne: Android, iOS, Windows Phone, gap frameworks
Tworzenie gier: native, Unity 3D
Oprogramowanie dla przemysłu i handlu: smart glasses, przemysłowe mobilne urządzenia / czytniki kodów, zdalne drukarki dokumentów i paragonów

eCommerce

Kastomizujemy i wdrażamy popularne rozwiązania eCommerce. Posiadamy doświadczenie w integracji sklepów online z systemami klasy ERP i szeroką gamą dostawców płatności. Wdrażamy wszystkie popularne typy obsługi transferów pieniężnych od płatności typu jeden-klik do płatności rekurencyjnych. Nasi klienci mogą zamówić rozwiązania eCommerce z automatyzacją obsługi przelewów bankowych, integracją z systemami księgowymi, dwukierunkową synchronizacją danych z systemami ERP, zarządzaniem magazynami czy zdalnym drukowaniem dokumentów i paragonów. Budujemy systemy wielojęzyczne ze szczególnym uwzględnieniem języków angielskiego, rosyjskiego i polskiego.

Sklepy online: rozwiązania dedykowane, Magento
Płatności: karty kredytowe, transfery bankowe, usługi typu premium
Integracja z ERP: SAP, 1C Trade Management
Integracja z Bankami: pełna automatyzacja przelewów wychodzących, księgowanie przelewów przychodzących

Testowanie oprogramowania

Dostarczamy usług zapewnienia jakości oprogramowania dla rozwiązań web, aplikacji mobilnych oraz gier jak również usług wykonywania testów niefunkcjonalnych.

Zapewnienie jakości
Pomiary jakości oprogramowania prowadzimy o oparciu o dokumentację wymagań. Testy wykonywane są na sprzęcie zgodnym z wymaganiami niefunkcjonalnymi lub wskazaniami klientów. Proces zaczyna się od opracowania dokumentacji testowej - w zależności od potrzeb są to: plan testów, scenariusze testowe lub przypadki testowe. Testerzy wykonują pracę w oparciu o przygotowaną dokumentację przede wszystkim w zakresie weryfikacji wypełniania przez oprogramowanie stawianych mu wymagań.

Testy aplikacji mobilnych i weryfikacja użyteczności / UX
Testy aplikacji mobilnych wykonywane są na reprezentatywnej próbie rzeczywistych urządzeń. Wybór urządzeń do pomiarów jakości może być wykonany przez klienta lub przez inżynierów testów na podstawie takich właściwości jak: wersji systemu operacyjnego, rozmiaru ekranu, procesora, pamięci, pojemności, obsługi multimediów, typu zainstalowanego sprzętu, producenta, modelu i wiele innych. Badanie wykonywane jest zgodnie z planem testów zatwierdzonym z klientem i koncentruje się na poszukiwaniu błędów krytycznych, problemów z użytecznością (UX) oraz sprawdzeniem poprawności współpracy aplikacji z wybranymi urządzeniami. Test użyteczności mogą być wykonywane zarówno przez inżynierów testów jak i nadzorowaną grupę użytkowników końcowych.

Testy gier
Usługa polega na wykonaniu testów gier i badaniu poziomu grywalności. Do testowania na urządzeniach mobilnych dobierane są urządzenia z najmocniejszymi i najsłabszymi parametrami (szybki procesor / duży ekran i wolny procesor / mały ekran). Zaplanowanie testów przy takich założeniach pozwala zbadać jak parametry sprzętu wpływają na przyjemność grania. Podczas procesu testowania gracze rejestrują wszystkie napotkane błędy funkcjonalne oraz problemy w zakresie ergonomii i użyteczności. Testy wykonywane są przez osoby pełnoletnie. W przypadku, gdy gra skierowana jest do młodszych odbiorców klienci mogą wskazać by testy zostały wykonane dodatkowo przez nastolatków (wiek od 16 do 17 lat)*.
(*) – praca wykonywana przez nastolatków podlega szczególnej ochronie przez prawo.

Bezpieczeństwo i wydajność
Usługa polega na wykonaniu testów penetracyjnych i testów wydajności aplikacji. Testy penetracyjne służą weryfikacji czy badana aplikacja zachowuje poufność, integralność oraz dostępność przetwarzanych informacji. Inżynierowie testów stosują wiele technik by wykryć podatności oprogramowania. Weryfikowane są warstwy autentykacji i autoryzacji, przeprowadzane są ataki MITM, badane są słabości zastosowanych algorytmów oraz sprawdzane jest występowanie niezabezpieczonych funkcji bądź kanałów. Testy penetracyjne są ściśle powiązane z walidacją wydajności systemu. Wydajność mierzona jest zazwyczaj w szerszym kontekście – nie tylko interfejsu użytkownika. Problemy wydajnościowe (wąskie gardła) mogą być zlokalizowane zarówno po stronie mobilnej/frontu jak i po stronie serwerów. Ostatecznie celem wykonania testów wydajnościowych jest potwierdzenie limitów wydajności całych platform (jak wiele zapytań mogą one przetworzyć w zadanym czasie) oraz zbadanie stabilności systemów podczas długotrwale przyłożonego obciążania. Wszystkie testy techniczne wykonywane są przez wykwalifikowanych inżynierów testów pod nadzorem kierownika testów posiadającego certyfikat CISSP (Certified Information Systems Security Professional).